Razpoložljivost DMR omrežja 4O

BM master strežniki: 2302 Češka deluje, 2621 Nemčija deluje.